Specifikace

Specifikace


 Široký výběr designu a barev

Nabízíme Vám více jak 30 druhu plotů různého dekoru či barvy , jednotlivé bloky lze mezi sebou libovolně kombinovat , finální počet kombinací , tak nelze plně určit , vše je pouze na vaší fantazii .

Aby naše betonové ploty nebyly pouze fádně šedé, nabízíme betonové ploty také v barvě pískovce a antracit. Vzhledem k technologii postupu nemůže výrobce zaručit naprostou shodu odstínů probarveného betonu mezi jednotlivými šaržemi plotových dílů, jednotlivými kusy i v rámci jednoho dílce. Případné rozdíly odstínů či výskyt minoritní šedé barvy nemají žádný vliv na funkci či životnost plotu, nelze je proto považovat za důvod k reklamaci výrobku. Působením povětrnostních vlivů se tyto případné barevné odlišnosti časem vyrovnají. Barva betonových komponentů na fotografiích nemusí přesně odpovídat skutečnému odstínu.

Proč betonový plot ?

Především díky jeho dlouhé životnosti , materiálové odolnosti a hlavně Vás nečeká žádná zdlouhavá údržba jako je tomu u jiných typu oplocení . Rovněž montáž je velice snadná a rychlá . Betonový plot si navíc hravě poradí se všemi rozmary počasí . Oproti klasickému betonu je pružnější díky své unikátní technologii. O stabilitu se stará ocelová armatůra .

Jednoduchá montáž

Betonové ploty se skládají z tří hlavních komponentů . Desky , sloupku a rohového sloupku . Postavíte jej systémem ukládání jednotlivých desek vedle sebe s minimálním zásahem do terénu. Mezi desky se nasouvají betonové sloupky nebo betonové sloupky. Výsledná výška plotu je v rozmezí od 0,5 metru do 3 metrů . Lze vyrobit plot i většího rozměru .

Betonový sloupek je delší o část , která jde do země , jedná se o cca 50cm . Odchylka v rozměrech jednotlivých desek je v toleranci 5-7 mm a rovněž pórovitost desek jsou způsobené technologii ruční výroby , a nejsou tedy důvodem k reklamaci díla .

 Velice rádi se o montáž , Vámi vybraného plotu , postaráme. 


Z čeho se betonový plot vyrábí .

Kvalita betonu , k kterých je plot vyroben , je klíčová , proto bereme výhradně jen kvalitní český beton , který je namíchán z výchozích surovin :

Cement - Cement zajišťuje betonovému plotu odolnost, pevnost a zároveň pružnost. Proto používáme vysoce kvalitní cement 42,5R.
Kamenivo - Kamenivo významně zvyšuje pevnost a odolnost betonového plotu. Do směsi na výrobu betonu jsou přidávány frakce 0,4 a 0,8.
Prospěšné chemické přísady - Aby byl beton pro betonové oplocení dostatečně pružný a dokázal odolávat teplotám vysoko nad nulou i pod nulou, přidávají se do betonové směsi certifikované chemické přísady. Ty navíc brání také nasáknutí vody do betonového plotu.
Průmyslová armatura - Pro maximální zpevnění obsahují všechny části betonového plotu masivní ocelové armatury.